O nás

   Akciová  společnost  ZEA  Světice, a.s., (dále jen „společnost“), hospodaří  v  kastastru  31 obcí  s  18 obecními úřady v jihovýchodní části okresu Praha – východ a v okresu Kolín, přičemž u 11 obcí je výměra obhospodařované půdy menší než 10 ha.

   Společnost k 1.1.2019 obhospodařuje 1443,67 ha zem. půdy, z toho 1413,42 ha orné a 30,25 ha luk a pastvin.

   Půdní držba společnosti není ucelená, což vyplývá především z hustoty osídlení území, vedení komunikačních sítí v nejbližším okolí Prahy, velkého  rekreačního  zatížení  území, geografických  podmínek  i značné rozlohy lesů. Na  roztříštěnosti půdní držby se v neposlední řadě podílí i konkurence soukromě  hospodařících  rolníků.  Průměrná  velikost  honů  orné půdy  je    13,2 ha.

   Nadmořská  výška  obhospodařovaných pozemků se pohybuje v rozmezí         od 370  až  do 509 m  n/m.

   Dlouhodobý  průměr srážek činí 623 mm, což je spíše na spodní hranici průměru České republiky, udávaného mezi 600 – 800 mm.

   Průměrná roční teplota je udávána pro daný region ve výši 7,8°C, což       je sice o něco výše než průměrná roční teplota ČR (7,3°C), ale ve srovnání s okolními meteorologickými stanicemi (např. Klementinum 10,1°C) a okolními katastry (Říčansko, Škvorecko) blížícími se spíše Polabí je patrná výrazná     nižší hodnota průměrné teploty, ovlivňující nástup agrotechnických prací. Společnost hospodaří v mírně horších přírodních podmínkách než je průměr ČR


 


Kontakt

ZEA Světice a.s.

se sídlem V Zahradách 170, Světice, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61672998,
DIČ: CZ 61672998

tel.: +420 722 973 298