Akciová společnost ZEA Světice, a.s., hospodaří v kastastru 31 obcí s 18 obecními úřady v jihovýchodní části okresu Praha – východ a v okresu Kolín, přičemž u 11 obcí je výměra obhospodařované půdy menší než 10 ha. Společnost obhospodařuje 1321.79 ha zemědělské půdy, z toho 1292.29 ha půdy orné a 29.50 ha luk a pastvin. Půdní držba společnosti není ucelená, což vyplývá především z hustoty osídlení území, vedení komunikačních sítí v nejbližším okolí Prahy, velkého rekreačního zatížení území, geografických podmínek i značné rozlohy lesů. Na roztříštěnosti půdní držby se v neposlední řadě podílí i konkurence soukromě hospodařících rolníků. Průměrná velikost honů orné půdy je 13.2 ha.

Nadmořská výška obhospodařovaných pozemků se pohybuje v rozmezí od 370 do 509 mnm.

Dlouhodobý průměr srážek činí 623 mm, což je spíše na spodní hranici průměru České republiky, udávaného mezi 600 – 800 mm.

Průměrná roční teplota je udávána pro daný region ve výši 7.8° C, což je sice o něco výše než průměrná roční teplota ČR (7.3° C), ale ve srovnání s okolními meteorologickými stanicemi (např. Klementinum 10.1° C) a okolními katastry (Říčansko, Škvorecko) blížícími se spíše Polabí, je patrná výrazná nižší hodnota průměrné teploty, ovlivňující nástup agrotechnických prací. Společnost hospodaří v mírně horších přírodních podmínkách než je průměr ČR.

Kontakt

ZEA Světice a.s.
V Zahradách 170, Světice
251 01 Říčany u Prahy
IČO: 61672998,
DIČ: CZ 61672998

+420 603 811 126

ZEA Světice a.s. © 2023 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode